VAKIF  |  Haberler
um:ag Seminerleri Bodrum Gümüşlük Akademi'de!

Gürsel Korat ile Kurmacanın Yapısı

 ( 4-5-6 Temmuz)

Son Başvuru Tarihi:  3 Temmuz 2017 - Pazartesi

Toplam 9 saat   (10.30 – 13.30 saatleri arasında yapılacaktır)

Kurmacaya tarihsel bir bakış. 

Kurmacanın öğeleri:  Zaman, mekân, karakter ve bakış açısı

Kurmaca kavramıyla roman, öykü, senaryo ve oyun dörtlüsünün özlüce ifade edildiği bu çalışmada bir yazarın zorlu yolculuğuna eşlik edecek olan bazı temel kavramlar ve bunların özellikleri tartışılacaktır.

Kurmacanın tarihsel geçmişi: Resim sanatı ile hikaye etmenin ortak yanları. Kahramanın ve karakterin ayrışması. Rönesans ve burjuva devrimleri çağında ortaya çıkan gelişmeler. Yazınsal tarihin şafağına bir bakış.

Karakter: Özellikleri nelerdir, kahramanla ayrılığı nereden başlar? Bu kavramlaştırma neden yapılmıştır?

Mekan: Kurmacanın dayandığı mekan duygusunun analizi. Yazar mekanı neden önemser?

 Zaman: Bir kurmacanın anlattığı zaman ile kurmacanın içinde devindiği zamanın ilişkileri. Zamanın tüm yönleriyle tartışılması.

Yazarın konumunu, bakış açısını ve tekniğini de tartışacağımız seminer üç gün sürecektir.

***

Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 240 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

 

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

 

 

Erdem İliç ile Film Atölyesi

 

(10-11-12-13 Temmuz)

 

Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2017 - Pazar

 

Toplam 12 saat  (10.30 – 13.30 saatleri arasında yapılacaktır)

 

Film Atölyesi’nin öncelikli amacı, film yapımını olanaklı kılacak dinamikleri oluşturmak. Bu nedenle Film Atölyesi, “İmgelem Araçları” adını alan alet-bölümlerden oluşuyor. Her biri birbiri ile organik ve çok yönlü ilişkilere sahip söz konusu aletlerin içeriğini sinemanın özgün tarihi, film çözümü ve yapımına yönelik kuramsal yaklaşımlar ve çeşitli uygulama şablonları oluşturuyor.

Film Atölyesi, katılımcılara hareketli görüntü ve sesi bir ifade aracı olarak kullanmayı ve sinemaya beğeninin ötesinde, çözümleyici bir bakış kazandırmayı amaçlıyor.

 

***

Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 320 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

 

 

A.Celal Binzet ile Sanat Felsefesi

(21-22-23-24 Temmuz)

Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2017 - Perşembe

Toplam  12 saat  (10.30 – 13.30 saatleri arasında)

Anlatım aracı olarak sanat                                                                                                                 

Sanatın felsefesi nedir?                                                                                                                        

Oluşum sürecinde sanatın geçirdiği değişim evreleri.                                                                   

Toplumsal yaşam ve kentler.                                                                                                               

Kültür ve sanat sorunları.                                                                                                                 

Sanatın oluşmasına etki eden nedenler.  Bu etmenlerde kişi ve sistemlerin oynadığı rol.  (düşünürler, yazarlar, dinsel inançlar).                                                                                         

Antik çağ sanatında egenin rolü  (iyon kentleri, antik metinlerdeki söylem ve sanatsal anlatılar.                                                                                                                                             

Günümüze değin değişen anlayışlar. Dönemsel özellikler.                                                        

Bizde ve dünyada görülen oluşumlar.                                                                                                     

Sanatın vazgeçilmezliği üzerine düşünceler.                                                                      

Teknolojik gelişmelerle sanatın ilişkisi.

***Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 320 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası   http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

 

 

Rahmi Yıldırım ile Medya Okuryazarlığı

(24-25-26-27 Temmuz)

Son Başvuru Tarihi:  23 Temmuz 2017 - Pazar

Toplam 12 saat  (10.30 – 13.30 saatleri arasında)

 

A) İletişim, kitle iletişimi ve medya.

B) Medya okuryazarlığının tanımı: İzleyicinin medya içeriklerini doğru şekilde anlamaları, gerçeği kurgudan ayırt edebilmeleri, böylece medyanın zararlı etkilerinden korunmaları, kendilerinin de medya içeriği üretebilecek şekilde yetkinleşmeleri.

C) Kitle iletişiminin başta gelen işlevi olan haber üretimi ve paylaşımının modern toplumlarda gazetecilik olarak adlandırılan meslek pratiğine dönüşmesi. 

Haberin ve öteki medya içeriklerinin (eğlence ve reklam ürünleri) doğası, nesnel gerçeği değil, kurgusal gerçeği yansıtmaları. “Kurgulanan ve yeniden üretilen” gerçeğin (yani haberin) ideolojisi, “Medya toplumun aynasıdır, dördüncü güçtür” söyleminin ideolojik bağlamı. 

 D) Dördüncü Kuvvet’ten Beşinci Kuvvet’e.

İdeolojinin tanımı. İdeoloji üretiminde ve aşılanmasında aile, okul, kışla, cami, fabrika ve sendikanın yanı sıra medyanın rolü.  Devletin sınıf egemenliğini gerçekleştirmede açık zor ve satın alma yöntemlerinin yanı sıra ikna etme, gönüllü kulluk üretme pratiğinin öne çıkması. Medyanın, bilgi ve fikirlerin en önemli kaynağı haline gelmesi.

E) Haberde gerçekliğin yapısal sorunları. Kurgulanan gerçeğin açık yalan, örtük yalan örnekleri.

F) Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Medya ve Etik

***Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 320 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası   http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

 

 

Mehmet Okyayuz ile Siyasal Düşünceler Tarihi

(25-26-27-28 Ağustos)

Son Başvuru Tarihi:  24 Ağustos 2017 - Perşembe

 

Toplam 12 saat  (10.30 – 13.30 saatleri arasında)

Bu seminerde modern felsefi sistemlere, teorilere ve ideolojilere kaynak oluşturup günümüz toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel temellerini şekillendiren düşünürler ele alınacaktır. Seminer, bu bağlamda - farklı siyasi düşünce biçimlerine ve premodernite/modernite sorunsalının çerçevesi çizildikten sonra – Plato’nun idealist yaklaşımıyla ve onun karşısında duran Aristo’nun doğalcı (natüralist) siyasi felsefesinin sunumuyla başlayacaktır. Zira her iki düşünürün eserleri; Fransız Devrimi’ne değin Ortaçağ, Rönesans-Hümanizma, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinin siyasi düşünce sistematiğinin “yapı taşları”nı oluşturmaktadırlar. Seminer, sözü geçen dönemler bağlamında ağırlıklı olarak düşünürler ve onların katkıları temelinde ilerleyecektir. Bu çerçevede, Cicero, Aziz Augustin, Dante, Marsiglio, Bodin, Luther, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin ele alınması planlanmaktadır.

 

***

Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 320 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası   http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

  • http://umag.org.tr/no466.asp