VAKIF  |  Haberler
Siyasal Düşünceler Tarihi Semineri 26 Ekim'de Başlıyor

 

 

Siyasal Düşünceler Tarihi:

Toplam Ders Süresi: 24 Saat (Çarşamba 18.30 - 20.30/21.30)

Eğitmen: Mehmet Okyayuz

Başlangıç Tarihi: 26 Ekim 2016

Bu seminerde modern felsefi sistemlere, teorilere ve ideolojilere kaynak oluşturup günümüz toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel temellerini şekillendiren düşünürler ele alınacaktır.

Seminer, bu bağlamda - farklı siyasi düşünce biçimlerine ve premodernite/modernite sorunsalının çerçevesi çizildikten sonra – Plato’nun idealist yaklaşımıyla ve onun karşısında duran Aristo’nun doğalcı (natüralist) siyasi felsefesinin sunumuyla başlayacaktır. Zira her iki düşünürün eserleri; Fransız Devrimi’ne değin Ortaçağ, Rönesans-Hümanizma, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinin siyasi düşünce sistematiğinin “yapı taşları”nı oluşturmaktadırlar.

Seminer, sözü geçen dönemler bağlamında ağırlıklı olarak düşünürler ve onların katkıları temelinde ilerleyecektir. Bu çerçevede, Cicero, Aziz Augustin, Dante, Marsiglio, Bodin, Luther, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin ele alınması planlanmaktadır.

 

Detaylı bilgi ve başvurularınız için tıklayın.

 

 

  • http://umag.org.tr/no466.asp