EĞİTİM  |  Seminerler (um:ag Akademi - Ankara)  |  Sinemada Lacancı Psikanaliz
Sinemada Lacancı Psikanaliz
 
Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2017 - Çarşamba
Toplam Ders Süresi: 20 Saat
Seminer Gün ve saati: Çarşamba günleri, 18.30-20.30 saatleri arasında

 

Eğitmen: Mutluhan İZMİR
 

Lacancı psikanalitik kuramın anlaşılabilmesini kolaylaştırmak  için örnek oluşturacak filmler seyredilerek bu filmlerdeki karakterlerin psikanalitik çözümlemeleri yapılacak ve psikanalitik kuramla ilgili tartışmalar gerçekleştirilecektir. Bu filmlerde birincil narsisizm, ikincil narsisizm, babanın-adı metaforu, İdeal Ego, Ego İdeali, Gerçek dönemi, İmgesel dönem, Simgesel dönem, bilinçdışı, hipnoz gibi psikanalitik kavramlar Lacancı açıdan ele alınacaktır.

Repulsion- Tiksinti

Suddenly Last Summer

Rebecca

Hamlet

Dava

Cet Obscur Objet du Desir- Arzunun şu karanlık nesnesi- Bunuel

Kuzuların Sessizliği

1984

Yabancı

Bir Yerde

Adlı filmler çalışma konusu olacaktır.

 
BAŞVURU KOŞULLARI
 
Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.
 
Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
 
Vakıf, gerektiğinde seminer programında  değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
Başvuru formları değerlendirildikten sonra başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.
 
Seminer Adı Normal Kamu-Emekli Öğrenci ve Anlaşmalı Meslek Odası Üyelerine

Sinemada Lacancı Psikanaliz

(20 Saat)

500,00 ₺

500,00 ₺

500,00 ₺

*Garanti Bankası – Bonus - Yapı Kredi Word – İş Bankası Maximum kartlarına 3 taksit yapılmaktadır.

*Ödenmiş olan seminer ücreti geri iade edilmez.

 

BAŞVURU FORMU

  • http://umag.org.tr/no466.asp