EĞİTİM  |  Seminerler (um:ag Akademi - Ankara)  |  Mekan Tarihi (Ankara)
MEKAN TARİHİ (ANKARA) SEMİNERİ
 
Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2017 - Cuma
Toplam Ders Süresi: 20 Saat
Seminer Gün ve saati: Cuma günleri, 18.30-20.30 saatleri arasında
Eğitmen: Mehmet SARIOĞLU
 
Mekan üretilen bir şeydir. Aynı zaman da üretendir de. İlişkiler tarafından üretilen ve sonrasında ilişkileri üretmeye başlayan uzam-zamansal bir olgudur. Bir yandan yaşamın tutsaklıklarından özgürleşmenin yollarından birisiyken, diğer yandan özgürlükleri kısıtlayan bir olgu olabilir. Mekana yalnızca yaşanılan bir uzam olarak bakmak kuşkusuz yetersiz ve eksik bir bakış olacaktır. Mekan bir uzamdan ötesidir. Mekanın yalnızca yalıtılmış bir uzam olmadığını aksine canlı ve tarihsel olarak evirilen ve eviren bir şey olduğunu Mekan Tarihi seminerimize katılarak Ankara örneğinden yola çıkarak görmeniz mümkün olacaktır. Dün, bugün-yarın sarmalında; yaşadığımız kentin sorgulanması. Uygarlık-kent ilişkileri. Kentli kimliği, aidiyet duygusu, hemşehrilik bağları. Tarihi sokaklar, mahalleler, anıtlar, camiler, kiliseler, sinagog ve havralar ve tarihi mekanlarda gezinti. Folklorik malzemenin arkeolojik malzemeyle yoğurulması, ironik tarihsel olaylarla harmanlanması. Mikro tarihin izinde Ankara; bina tarihleri, Ankara’nın köklü mekanlarını tanıma. Tarihi kent merkezinden modern başkent Ankara’ya uzanan dönüşüm. Geçmişe bir binanın, bir sokağın tanıklığından bakabilmek. İnsanın mekan üzerindeki etkilerini sorgularken; mekanın insan üzerindeki etkilerinin irdelenmesi bu seminerin konularıdandır. Seminerde Avrupa’da 1950’lerden itibaren gelişen, ancak ülkemizde yeni yeni yıldızı parlayan mekan tarihi yazım alanı, Ankara örneğinden hareket edilerek tanıtılacak. Mekan tarihi veya kent tarihi yazım alanını Ankara’nın köşe bucağından, tarihsel mekanlarından hareketle, bir bakıma mikro tarih düzeyinden algılayacak katılımcıların daha bütüncül (makro) boyutta yaşadıkları kenti, kentlilik bilincini, kentin kimliğini sorgulaması amaçlanmaktadır. Ankara severleri, mekan sosyolojisi meraklılarını ve eğlenceli bir tarih okuması isteyenleri seminerimize katılmaya davet ediyoruz.
 
BAŞVURU KOŞULLARI
 
Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.
 
Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
 
Vakıf, gerektiğinde seminer programında  değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
Başvuru formları değerlendirildikten sonra başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.
 
Seminer Adı Normal Kamu-Emekli Öğrenci ve Anlaşmalı Meslek Odası Üyelerine

Mekan Tarihi (Ankara)

(20 Saat)

500,00 ₺

500,00 ₺

500,00 ₺

*Garanti Bankası – Bonus - Yapı Kredi Word – İş Bankası Maximum kartlarına 3 taksit yapılmaktadır.

*Ödenmiş olan seminer ücreti geri iade edilmez.

 

BAŞVURU FORMU

 

  • http://umag.org.tr/no466.asp