EĞİTİM  |  Seminerler (Ankara, um:ag Akademi, Gümüşlük Akademisi)  |  Gümüşlük Akademi - Rahmi Yıldırım ile Medya Okuryazarlığı

Rahmi Yıldırım ile Medya Okuryazarlığı

(24-25-26-27 Temmuz)

Son Başvuru Tarihi:  23 Temmuz 2017 - Pazar

Toplam 12 saat  (10.30 – 13.30 saatleri arasında)

 

A) İletişim, kitle iletişimi ve medya.

B) Medya okuryazarlığının tanımı: İzleyicinin medya içeriklerini doğru şekilde anlamaları, gerçeği kurgudan ayırt edebilmeleri, böylece medyanın zararlı etkilerinden korunmaları, kendilerinin de medya içeriği üretebilecek şekilde yetkinleşmeleri.

C) Kitle iletişiminin başta gelen işlevi olan haber üretimi ve paylaşımının modern toplumlarda gazetecilik olarak adlandırılan meslek pratiğine dönüşmesi. 

Haberin ve öteki medya içeriklerinin (eğlence ve reklam ürünleri) doğası, nesnel gerçeği değil, kurgusal gerçeği yansıtmaları. “Kurgulanan ve yeniden üretilen” gerçeğin (yani haberin) ideolojisi, “Medya toplumun aynasıdır, dördüncü güçtür” söyleminin ideolojik bağlamı. 

 D) Dördüncü Kuvvet’ten Beşinci Kuvvet’e.

İdeolojinin tanımı. İdeoloji üretiminde ve aşılanmasında aile, okul, kışla, cami, fabrika ve sendikanın yanı sıra medyanın rolü.  Devletin sınıf egemenliğini gerçekleştirmede açık zor ve satın alma yöntemlerinin yanı sıra ikna etme, gönüllü kulluk üretme pratiğinin öne çıkması. Medyanın, bilgi ve fikirlerin en önemli kaynağı haline gelmesi.

E) Haberde gerçekliğin yapısal sorunları. Kurgulanan gerçeğin açık yalan, örtük yalan örnekleri.

F) Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Medya ve Etik

***Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 320 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası   http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

  • http://umag.org.tr/no466.asp