EĞİTİM  |  Seminerler (Ankara, um:ag Akademi, Gümüşlük Akademisi)  |  Gümüşlük Akademi - Mehmet Okyayuz ile Siyasal Düşünceler Tarihi

Mehmet Okyayuz ile Siyasal Düşünceler Tarihi

(25-26-27-28 Ağustos)

Son Başvuru Tarihi:  24 Ağustos 2017 - Perşembe

 

Toplam 12 saat  (10.30 – 13.30 saatleri arasında)

Bu seminerde modern felsefi sistemlere, teorilere ve ideolojilere kaynak oluşturup günümüz toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel temellerini şekillendiren düşünürler ele alınacaktır. Seminer, bu bağlamda - farklı siyasi düşünce biçimlerine ve premodernite/modernite sorunsalının çerçevesi çizildikten sonra – Plato’nun idealist yaklaşımıyla ve onun karşısında duran Aristo’nun doğalcı (natüralist) siyasi felsefesinin sunumuyla başlayacaktır. Zira her iki düşünürün eserleri; Fransız Devrimi’ne değin Ortaçağ, Rönesans-Hümanizma, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinin siyasi düşünce sistematiğinin “yapı taşları”nı oluşturmaktadırlar. Seminer, sözü geçen dönemler bağlamında ağırlıklı olarak düşünürler ve onların katkıları temelinde ilerleyecektir. Bu çerçevede, Cicero, Aziz Augustin, Dante, Marsiglio, Bodin, Luther, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin ele alınması planlanmaktadır.

 

***

Seminerler başvurularınız web sitemiz üzerinden alınacaktır. www.umag.org.tr

Günlük Katılım Ücreti: 80 ₺

Toplam Katılım Ücreti: 320 ₺ + %18 KDV

Atölye Ücretini Yatırabileceğiniz Hesap Numaraları:

T.İŞBANKASI

Ankara Başkent Şubesi-4299

TL

714966

 TR19 0006 4000 0014 2990 7149 66

YAPI VE KREDİ BANKASI

Ankara Sefaretler Şubesi-149

TL

67820336

 TR77 0006 7010 0000 0067 8203 36

GARANTİ BANKASI

Ankara Kuğulu Park Şubesi-107

TL

1361/6299981

 TR54 0006 2001 3610 0006 2999 81

***

Konaklama / İletişim / Ulaşım için :

Adres:  Gümüşlük, Bodrum/Muğla

48970, Türkiye

E-posta:           info@gumuslukakademisi.org

Telefon:          +90 (252) 394 43 01

Cep Telefonu: +90 (554) 345 29 91

Gümüşlük Akademisi web Sayfası   http://www.gumuslukakademisi.org/Default.aspx

 

ATÖLYE BAŞVURU FORMU

  • http://umag.org.tr/no466.asp