EĞİTİM  |  Seminerler (Ankara)  |  Roman İnceleme
Başlangıç Tarihi:  4 Nisan 2017 
Toplam Ders Süresi: 18 Saat
Seminer Günü: Salı (18.30 - 20.30 saatleri arasında)
 
 
 
Roman inceleme derslerinde:
 
Her dönemde bir tema ya da konu bütünlüğüne göre yazarlar belirlenir ve onların bu bütüne uyacak kitabı seçilir.
 
Genellikle her hafta bir kitap üzerinde durulur.
 
Gerek Mehmet Eroğlu gerek diğer katılımcılar, belirlenen kitabın yazıldığı dönemi, dünya ve yazarın bulunduğu ülke bağlamında; sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve edebi olayları da ele alarak irdeler. Bu genel bakışın ardından söz konusu yazarın hayatı masaya yatırılır ve sanatını etkileyen olay ya da konular, tüm eserleriyle ele alınır.
Daha sonra söz konusu kitap hakkında konuşulur. Kitaba ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra kitabın, yazar ve dönemine hatta günümüz edebi hayatına etkileri üzerinde durulur. Genel tanıtımın ardından kitaptaki edebi dil, üslup, tema ya da önermelere ilişkin isteyen herkes fikrini söyler. Dileyenler, kitabın beğendiği ya da hoşlanmadığı yönlerini belirtip, altını çizerek önemsediği yerleri paylaşır.
 
Derslerde, her katılımcının kitabı okuyup, yukarda sıralanan araştırmaları yapması istenen şeydir ancak, tüm bunlara zaman bulamayan katılımcılar, yeterince bilgisi olmadığından derse aktif olarak katılamasa bile sadece dinleyerek de çok şey öğrenebilir.  
 
Seminer Eğitmeni: Mehmet EROĞLU
 
 
 
 
Nisan/Haziran 2017 Döneminde İncelenecek Eser Listesi
 

Kitap

Yazar

Yayınevi

Çeviri

sayfa

Almanca Dersi

Siegfriend Lenz

Everest

Ayşe Sarısayın

480

Drina Köprüsü

İvo Andriç

İletişim

Hasan Ali Ediz

Nuriye Müstakimoğlu

354

Hadrianus’un Anıları

Marguerite Yourcenar

Helikopter

Nili Bilkur

200

Tehlikeli İlişkiler

Choderlos de Laclos

Can

İletişim

Nurullah Ataç

Semih Tiryakioğlu

432

Seni İçime Gömdüm

Andrew Jolly

Ayrıntı

Tomris Uyar

128

Lord Jim

Joseph Conrad

Can

İletişim

Erhun Yücesoy

H. Fehmi Nemli

448

Güneş de Doğar

Ernest Hemingway

Bilgi

Orhan Azizoğlu

247

Zorba

Nicos Kazancakis

Can

Ahmet Angın

335

Mattia Pascal Yaşadı mı Yaşamadı mı?

Luigi Pirandello, 

Everest

Didem Biçioğlu

290

 
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI
 
Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.
 
Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
 
Vakıf, gerektiğinde seminer programında  değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
Başvuru formları değerlendirildikten sonra başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.
 

Seminer

 Normal

Kamu-Emekli

 Öğrenci

Roman İnceleme

 18 saat

Kredi Kartına 3 taksit yapılmaktadır.

455,00 ₺

 

 

 

455,00 ₺

 

 

 

455,00 ₺

 

 

 

BAŞVURU FORMU

 

  • http://umag.org.tr/no466.asp