EĞİTİM  |  Eğitmenlerimiz  |  Ali Tartanoğlu

Ali TARTANOĞLU, 1954, Karaman.

ÖĞRENİM

Konya Gazi Mustafa Ke­mal İlkokulu, Konya Maarif Ko­­leji, Ankara Üni­versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1977).

ÇALIŞMA YAŞAMI

Kamu

Bayındırlık Bakanlığı (memur), Yerel Yönetim Bakanlığı (müfettiş), Devlet İstatistik Enstitüsü (memur), Turizm ve Tanıtma Bakanlığı -daha sonra Kültür ve Turizm, sonra yine Kültür Bakanlığı-(müfettiş), memuriyetten (1978-1983) istifa. Yeniden memuriyet: 2002, Kültür Bakanlığı (Milli Kütüphane – Kültür ve Turizm Uzmanı), 2008 TBMM.

Özel sektör:

Ekinciler Holding (yatırım danışmanlığı - 1983-84).

Gazetecilik:

­Yeni Halkçı (Ankara) ve Konya’nın Sesi gazeteleri: Köşe Yazarı (1974-1978)

İran Resmi Haber Ajansı (IRNA) (1984-86), Tercüman (1986-87, 89-90) ve Tur­kish Daily News (1987-88) ga­ze­te­le­ri: Diplomasi muhabiri.

Anadolu Ajansı: Bağ­dat tem­silcisi. (1988-89).

Radyo An­ki.: Haber müdürü ve program yapımcısı. (1990-94).

Ankara Bülteni ve Bizim Gündem dergileri (Ankara Büyükşehir Belediyesi yayın or­ga­nı): Yazı İşleri Müdürü. (1992-94).

Uğur Mumcu Vakfı: Yayın yönet­men­i. (1995-98).

Anti dergisi (Yunan): Ankara temsilcisi (1991-2000.)

Bursa Olay: Köşe yazarı (1994)

Ayrıca 1997’den bu yana Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik seminerlerinde “Uğur Mumcu’nun Hayatı, Kişiliği ve Gazeteciliği” konusunda ders veriyor.

YAZILARI

İlk yazı: Yeni Halkçı gazetesi (Ankara, 1974).

Şiir: Abece (Ankara), KARŞIN Edebiyat (Ankara), Bay (Prizren-Yugoslavya) 

Öykü: Sesimiz (Ankara).

Deneme: Anadolu Ekini (Ankara), Çağdaş Türk Dili (Ankara), Düşün (Kon­ya), Sesimiz, Karşın Edebiyat.

Makale, köşe yazısı, dizi yazı: ADA Kentliyim, Ankara Bülteni, ANKARA Der­gisi, ANTİ (Yu­nanistan), Bizim Gündem, Bursa Hakimiyet, Cumhuriyet (İstanbul), Çağdaş Basın, Ça­lış­ma Ortamı, Düşün (Konya), Exim Pazar, Konya’­nın Sesi, Kuvayı Milliye, Mü­dafaai Hukuk (Antalya), MK, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye Bülteni, Yeni Hayat, İlk Kurşun,www.heddam.com

 

KİTAPLARI (Çeviri)

1- “Kirli Ger­çek­ler” (Michael Parenty, Dirty Truths, İmge Yayınevi, Ankara, 1997).

2- “Tarihçinin Toplumsal So­rumluluğu” (yedi tarihçinin makaleleri, The Social Responsibility of the His­to­ri­an, İmge Yayınevi, Ağustos 2001).

3- “İlerleme ve Sonrası” (Norman Birnbaum, After Progress, Dost Kitabevi Yayınları, Haziran 2002.)

4 – “Avrupa Tarihi” (Norman Devies, A History for Europe, İmge Kitabevi Yayınları, 2006 Ankara. Dört çevirmenden biri, yayınevi ile anlaşmazlık üzerine imzasını çekti.)

5- “İktisat Düşünürleri” (Robert Heilbroner, Worldly Philosophers, Dost Kitabevi Yayınları, birinci baskı Eylül 2003, üçüncü baskı Nisan 2013, Ankara.)

KİTAPLARI (Telif)

1- Aşktadır Dervişlik, Şiirler, 2011 Ankara…

2- Irak, Saddam, Körfez (Çark Kitabevi Yayınları, 1991, Ankara).

3- Baskın “Basın”ın Mı? (Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, 1994, Ankara).

4- Yalnız Adam Mustafa Kemal (1. baskı: Öncü Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Baskı Barana Yayınları, 2008, Ankara).

5- Tür­ki­ye’­de Devlet Eliyle Yabancı Dil öğretimi, KMKD Yayınları No.1, 2005, Ankara.

6- Korkma, Referans Yayınları, 2005 Ankara.

7- Avrupa’dan İnme Demokrasi… Dikkaaaat!. Demokrat Olunacaaak!!!.. Referans Ya­­yın­ları, 2005 Ankara.

8- Yerel Yö­ne­tim­ler ve Rad­yo Yayıncılığı (Derleyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayını, 19­93, Ankara.).

9- Uğur Mumcu’ya Armağan (-yayına hazırlayanlardan.- Çağdaş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Ya­yını, 1994, Ankara).

10- Basın Gün­cesi (-yayına hazırlayanlardan.-Çağdaş Gazeteciler Derneği yayını, 19­94,­ Ankara).

 

Sürekli Basın Kartı sahibi

İki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

Balkan Gazeteciler Konfederasyonu kurucu yönetim kurulu üyesi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ-FIJ) üyesi

Mülkiyeliler Birliği üyesi.

Evli, iki çocuk babası.

 

 

 

  • http://umag.org.tr/no466.asp