EĞİTİM  |  Hizmet İçi Eğitim Programları  |  Diksiyon
Kişinin, konuşma ve davranış tutarlılığını geliştirme sanatı olarak “Diksiyon Eğitimi”, bireyin vazgeçilmez araçlarından biridir.
 
Standart bir düzeyin üstünde çevresini anlamlandıran, bilgiyi yorumlayan ve en önemlisi ifade edebilen  bireyler haline getirme uğraşındaki tüm eğitimcilere yeni ufuklar açabileceğini düşündüğümüz  eğitim programı, katılımcıların konuya ilişkin ilgisini canlandırma amacıyla hazırlanmış bir ön program niteliğindedir.
  • http://umag.org.tr/no466.asp