YAYINEVİ  |  Öteki um:ag Yayınları
Uğur Mumcu Cinayeti-TBMM Araştırma Komisyonu Raporu
SBN : 975-8084-72-2
Yüce Meclis'in Sayın Üyeleri;
 
Uğur Mumcu, ülkemizin yetiştirdiği uluslararası düzeyde üne ve değere sahip, araştırmacı yazar bir gazetecimizdir. Çoğulcu parlamenter rejime, laik demokratik cumhuriyete, hukukun üstünlüğü ilkesine yürekten inanan yılmaz bir demokrasi savunucusudur. Çok sevilen Mumcu'nun cenazesine katılan yüzbinler bunun kanıtıdır. Bu soruşturma yapılırken, son yıllarda Mumcu'nun teşhir ettiği çevrelere bakmak, gerçeğe ulaşmada doğru bir çıkış noktası olacaktır. Bu konuda ölümünden sonra geliştirilen se-naryolar da bu tezin üzerine bina edilmektedir.
 
Mumcu, laik-demokratik cumhuriyete inanıyordu, bunun için radikal islamcı örgütler; ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanıyordu, bunun için bölücü örgütler; devletin içinde yuvalanan ve mafya diye adlandırılan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanlar ile çek-senet tahsilatına bulaşan odakları her gün teşhir ettiği için, bu tür organize suç örgütlerince öldürülmüş olabilir. Daha farklı bir tez de, Mumcu'nun Türkiye'de oluşturulacak istikrarsızlıklardan çıkarı olan ülkeler ve bunların istihbarat örgütlerince öldürülmüş olabileceğidir. Bütün bu tezler, nihayet birer iddiadan ibarettir. Komisyonumuz, soruşturmanın bu çerçevede yeteri kadar genişletilmediği ve derinleştirilmediği kanaatindedir.
 
Bu nedenle komisyonumuz, sonuç bölümünde açıklanan gerekçelerle;
 
1- Soruşturmayı savsaklayan ve görev kusuru olan, DGM eski Başsavcısı Nusret Demiral ve DGM eski Savcısı Ülkü Coşkun,
 
2- Uğur Mumcu'yu koruma konusunda gerekli önlemleri almayan Ankara Valisi ve her kademede görev yapan diğer ilgililer,
 
3- 18.02.1993 tarihinde TRT'de yayınlanan Per-de Arkası programına katılarak görüş belirterek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kamu görevlileri,
 
4- 20.09.1993 tarihinde yayınlanan Ateş Hattı programına tanık Ayhan Aydın'ı götürerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden güvenlik görevlileri,
 
5- Tutanakta tahrifat yapan ve imha tutanaklarını tanzim eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle, diğer ilgili ve görevliler hakkında, inceleme, araştırma ve gerekli soruşturmanın yapılması uygun olacaktır.
 
Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımızla sunarız.
 
Başkan: Ersönmez Yarbay - Ankara 
Başkanvekili: Tevfik Diker - Manisa 
Sözcü: Eşref Erdem - Ankara
Katip: Ahmet Bilgiç - Balıkesir 
Üye: Refik Aras - İstanbul
Üye: Ahmet Piriştina - İzmir
Üye: Abdullah Özbey - Karaman 
Üye: Yusuf Bahadır - Trabzon
Üye: Fethullah Erbaş - Van
DİĞER KİTAPLAR
  • http://umag.org.tr/no466.asp